Musikken var længe undervejs, og var oprindeligt tænkt som en suite af satser der skulle afspejle de århundreder der er gået siden reformationen, men ideen var ikke gavnlig, og blev siden hen ændret til at opfylde et længe næret ønske, nemlig at skrive en samlet liturgi der rummer alle de bærende tekster der hører til en højmesses form.

Udover de faste messeled (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), ville jeg meget gerne styrke liturgiens karakter af fortættet gudstjeneste ved at tilføje salmer og bønner. Jeg valgte tekster og melodier  fra reformationstiden, og bragte dem i egne udsættelser, eller skrev en ny sats til en ældre tekst.

Satsen over Fader vor blev skrevet først, og var et afgørende skridt i tilblivelsen af musikken, og udgør liturgiens betydningsmæssige midtpunkt. Når man har en midte at bevæge sig ud fra, bliver det nemmere at forestille sig den øvrige musik.

Indledning og afslutning udgøres af to enkle, udtryksfulde og smukke (sungne) bønner af Simon Grotrian. Jeg savnede disse tekster, og blev derfor desto gladere da jeg blev opmærksom på dem.

Liturgi stammer fra det græske ”leiturgia” og betyder ”tjeneste for folket”, og mere specifikt benyttes ordet om en gudstjenesteordning. Jeg har derfor søgt at lade min Liturgi fremstå med de allerenkleste musikalske virkemidler, og ønsker en musik der ved sin klarhed lader ordene fremstå desto stærkere.

 

Værket kan høres ved disse koncerter:

Onsdag 8/3 i Skt. Johannes Kirke Århus kl. 19.30
Lørdag 19/8 Islev Kirke kl. 16.00
Søndag 22/10 Sct. Mariæ Kirke, Helsingør kl. 16.00
Mandag 23/10 Næstved Tidlig Musikfestival kl. 19.30
Søndag 24/10 Lundehus Kirke kl. 19.30
Onsdag 25/10 Skt. Fillips, Amager 19.30
Torsdag 26/10 Lille Fuglede Kirke kl.19
Lørdag 28/10 kl. 16.00 Vor Frelsers Kirke, Esbjerg
Søndag 29/10 Kl. 16.00 Mariager Kirke