Partita over ”Fyldt af glæde over livets under”

Musikken er skrevet til Autograf-koncert i Sct. Johannes Kirke, og blev uropført i november 2004.

I denne lille partita benytter jeg Peter Møllers melodi til dåbssalmen af samme navn. Melodien er lille og enkel, hvilket også skal afspejles i kompositionen. Både tekst og melodi rummer naturligvis andre udsagn end titlens, hvilket også må afspejles i kompositionen.

Eksempelvis lyder en af linjerne “Fyldt af bæven foran ukendt fremtid”. Men først og sidst har jeg søgt at bevare den grundlæggende naivitet, således er satserne meget enkle, og særdeles kortfattede.

Partita I – VIII