Liturgi 2017

I foråret 2016 modtog jeg en bestilling på et værk til Ruben Munks vidunderlige Christian IV Vokalensemble. Musikken skal anvendes i forbindelse med reformationsjubilæet, og vil blive opført flere gange i løbet af 2017.

Musikken var længe undervejs, og var oprindeligt tænkt som en suite af satser der skulle afspejle de århundreder der er gået siden reformationen, men ideen var ikke gavnlig, og blev siden hen ændret til at opfylde et længe næret ønske, nemlig at skrive en samlet liturgi der rummer alle de bærende tekster der hører til en højmesses liturgi.

Satsen over Fader vor blev skrevet først, og udgør liturgiens betydningsmæssige midtpunkt. Indledning og afslutning udgøres af to enkle, udtryksfulde og smukke (sungne) bønner af Simon Grotrian. Jeg savnede disse tekster, og blev derfor desto gladere da jeg for nylig faldt over dem.

Liturgi stammer fra det græske ”leiturgia” og betyder ”tjeneste for folket”, og mere specifikt benyttes ordet om en gudstjenesteordning. Jeg har derfor søgt at lade liturgien fremstå med de allerenkleste musikalske virkemidler, og ønsker en musik der ved sin enkelhed lader ordene fremstå desto stærkere.

Liturgien indgår i en koncert hvor der synges musik af Jonas Hunt Nørgaard, Prætorius og Hassler, og kommer således til at indgå i en større sammenhæng.

Værket blev uropført i Sct. Johannes Kirke, Aarhus onsdag d. 8. marts kl. 19.30

Indgangsbøn (tekst Simon Grotrian)
Kyrie – Herre Gud Fader i Himlen!
Gloria – Ære være Gud i det højeste!
Gud Helligånd opfyld med lyst (engelsk 15. årh./M. A. 2016)
Trosbekendelse
Du Herre Krist (Sthen 1588 – M. A. 2016)
Fader vor
Sanctus – Hellig, hellig, hellig er Herren
Agnus Dei – O Guds lam uskyldig
Kom mægtig englehær (Schop 16. årh./Kingo/M. A. 2016)
Udgangsbøn (tekst Simon Grotrian)